Descrierea proiectului

2.1 AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI OPERATIONAL SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE

 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

 • DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE

Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

OperatiuneaCrearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

 • SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

Nu se aplica

 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

REGIUNEA: SUD EST

JUDETUL: BUZAU

LOCALITATEA: NEHOIU

 

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este promovarea potentialului turistic romanesc, cu precadere al potentialului turistic antropic din orașul Nehoiu (patrimoniul ecumenic, cultural, isotric, tradițional și de agrement), in tara si strainatate, prin Crearea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in orașul Nehoiu, in scopul cresterii numarului turistilor.

Misiunea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu este de a promova potentialul turistic al orașului Nehoiu, de a prezenta toate ofertele turistice si atractiile turistice locale si regionale in scopul cresterii numarului turistilor in zona.

Crearea Centrului de Informare si Promovare Turistica Nehoiu va permite accesul turistilor la informatii si evenimente specifice, prin:

 • informarea generala asupra ofertei turistice si a atractiilor turistice locale, regionale sau nationale, evenimente culturale si de afaceri;

 • punerea la dispozitia turistilor de materiale de promovare locale, regionale sau nationale;

 • informarea privind oferta locala de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit – posibilitati de petrecere a timpului liber sau orice alte facilitati ce pot insoti o calatorie turistica sau/si de interes turistic sau, mai pe scurt, facilitati de agrement;

 • informare cu privire la posibilitatile de rezervare a biletelor de transport, precum si cu privire la ghizi turistici locali, nationali si specializati;

 • organizarea de manifestari expozitionale de turism pe plan local si regional si de activitati generale de marketing intern si extern cu rol in cresterea circulatiei turistice locale si regionale;

 • consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale si nationale, ca serviciu cu titlu gratuit;

 • oferirea de informatii cu privire la autoritatile competente in solutionarea reclamatiilor care se inregistreaza pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.

 • Cresterea gradului de informare a turistilor care viziteaza zona si a operatorilor din domeniul turism cu peste 25% fata de momentul actual, pana la finalul perioadei de monitorizare

Tinand cont de cele enumerate anterior si de sporirea vizibilitatii obiectivelor turistice din orașul Nehoiu atat la nivel regional cat si la nivel national, crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu (CNIPT) este extrem de importanta in promovarea turismului local si regional.

Prin implementarea proiectului se urmareste un grad de acoperire cu informatii turistice la nivelul judetului, a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si cresterea numarului de turisti. Analiza pietei turistice din cadrul Planului de Marketing demonstreaza necesitatea existentei unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in orașul Nehoiu.

Obiectivele specifice

 • Construirea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul Nehoiu cu suprafata construita de 60,81 mp

 • Crearea unui site web de promovare a turismului si a resurselor antropice din Orașul Nehoiu si zonele invecinate

 • Dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Orasul Nehoiu cu echipamente, dotari specifice centrelor turistice

 • Sporirea vizibilitatii obiectivelor turistice din Orasul Nehoiu prin realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive;

 • Crearea de doua noi locuri de munca permanente, dintre care unul va fi pentru o persoana de gen feminin, pentru deservirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica.

 • Crearea unei imagini atractive a orasului Nehoiu pe piata interna a turismului romanesc prin promovarea turismului durabil bazat pe o diversitate de forme de turism: ecumenic, cultural/istoric, natural, traditional si de agrement.

Promovarea turismului ofera noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea Orașului Nehoiu, a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si a Romaniei. Un spatiu cald, primitor, echipat modern si dotat cu materiale de informare si promovare, care ofera informatii corecte asupra obiectivelor turistice, traseelor turistice, etc. va avea un impact pozitiv asupra turistilor.

Introducerea serviciilor moderne de informare si dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistica va crea conditii optime pentru stocarea informatiilor si va permite schimbul de date privind activitatea turistica pentru turistii autohtoni si straini. Un astfel de sistem va putea fi extins si interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de exemplu sistemul de rezervare on-line, programe de conferinte/evenimente culturale internationale, etc. Mai mult, vor fi sprijinite infrastructura turistica de informare si promovare in tara si furnizarea de informatii turistice catre si de la turisti si tour operatori.

Politica de promovare si de comunicare sustinuta de Centrul National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu va asigura o imagine reala a ofertei turistice, menita sa stimuleze cererea turistica interna si internationala. Activitatea de marketing va avea un caracter continuu si va include un program agresiv de publicitate, cu ajutorul unui web site, a unor pliante, brosuri, harti turistice, vederi, conferinte, plasarea reclamelor in publicatiile de turism nationale si regionale si participarea la targurile de turism din Romania.

Obiectivul proiectului urmareste indeaproape cerintele precizate in obiectivul general al axei prioritare 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica a Programului Operational Regional, respectiv acela de a face din Romania o destinatie atractiva pentru turism si afaceri, impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism).

Existenta unor monumente istorice, adevarate puncte de reper este ignorata chiar si de localnici, iar atractiile naturale nu sunt valorificate la adevaratul lor potential in orasul Nehoiu. Proiectul de fata propune punerea in valoare a resurselor turistice, componente ale mediului natural si antropic prin actiuni specifice de marketing si promovare, contribuind astfel la cresterea atractivitatii zonei pentru turism si afaceri si, implicit, la realizarea obiectivului DMI 5.3.

in partea de sud-est a tarii, cuprinzand o parte din Subcarpatii si Carpatii de Curbura, precum si o suprafata importanta din Campia Baraganului si ingloband in limitele sale 6.072 km2, care reprezinta 2,5% din suprafata totala a tarii, se afla judetul Buzau.

Asezarea Nehoiu cu satele sale subordonate – este situata in partea de nord a judetului are ca axa de simetrie cursul raului Buzau si cuprinde o mare parte din Muntii Buzaului. Geografic, localitatea este situata pe urmatoarele coordonate:
* latitudinea nordica este data de paralele de 45 grade si 22 minute si 45 minute si 37 minute;
* longitudinea se inscrie in coordonatele cuprinse intre 26 grade si 9 minute si 26 grade si 28 minute.

Asezata in regiunea de curbura a Carpatilor, zona Nehoiu este un loc unde turistul este intampinat de frumusetile peisajului, format de munti cu impresionantele culmi ale Nehoiului coborand in trepte unduioase ale dealurilor impadurite ori plantate din cele mai vechi timpului.


Nehoiu are capacitatea de a oferi o diversitate de produse turistice destinate unei game variate de turism. Astfel, spre deosebire de alte locatii turistice ce se axeaza pe un singur produs, Nehoiu ofera un sincretism turistic prin tipurile de monumente religioase, situri arheologice, trasee montane, fenomene naturale, traditie si mestesug adresandu-se astfel unor tipuri diferite dar complementare de turism.

Produsul turistic ce va fi promovat prin prezentul proiect indeplineste criteriile de specificitate, identitate, localizare bine definita in spatiu, impact precum si de imbinare a mai multor elemente naturale cu cele antropice:

 1. A.1 Elementul central il constituie Ansamblul bisericii “Sfintii imparati” (Biserica de lemn si Clopotnita), monument de importanta A (avand cod LMI: BZ-II-a-A-02423 conform bazei de date a monumentelor istorice din Romania a Ministerului Culturii si Cultelor)

A.2 Ansamblul bisericii Adormirea Maicii Domnului (biserica de lemn si clopotnita) ( 1700- 1710), monument istoric de categoria B (avand cod BZ-II-a-B-02430 conform bazei de date a monumentelor istorice din Romania a Ministerului Culturii si Cultelor)

A.3. Catedrala Sfantul Gheorghe

 1. B.1 Nehoiu are o pozitie privilegiata din punct de vedere turistic pentru zona Buzaului, fiind singurul oras montan din Muntii Buzaului, dand astfel posibilitatea de a „ataca” toate cele cinci masive montane din zona, cel mai apropiat fiind varful Monteoru, unul dintre cele mai inalte, cu o inaltime de 1345 m.

B.2 Cascada Pruncea (Casoca)

B.3 Padurea cu Tisa, rezervatie forestiera (150 ha), situata in bazinul superior al Vaii Nehoiului.

 1. C.1 Bogatia si continuitatea elementelor arheologice au dus la identificarea unei culturi aparte in zona, cultura Monteoru. Nehoiu ofera indicii asupra continuitatii activitatii uname in spatiul carpato-danubiano-pontic prin asezari subsecvente descoperite prin situri arheologice ce atesta existenta de asezaminte umane inca din epoca bronzului. Necropola sat MLaJET are o vechime de peste 4000 de ani, datand din mil. III – II (cod BZ-I-m-B-02248.09 conform bazei de date a monumentelor istorice din Romania a Ministerului Culturii si Cultelor).

C.2 Asezare sat MLaJET (cod BZ-II-a-B-02430 conform bazei de date a monumentelor istorice din Romania a Ministerului Culturii si Cultelor) datand din sec. sec. IV – I a. Chr epoca Latčne.

C.3 Necropola sat MLaJET, datand din sec. XI – XII – epoca medievala timpurie (cod BZ-I-m-B-02248.05 conform bazei de date a monumentelor istorice din Romania a Ministerului Culturii si Cultelor).

Toate aceste puncte de interes turistic sunt foarte puțin cunoscute și aproape deloc puse in valoare. De aceea, consideram ca proiectul de fața, propunand masuri de promovare a obiectivelor turistice din localitatea Nehoiu, se incadreaza in operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice si raspunde obiectivelor acesteia.

Proiectul, prin obiectivele specifice, se incadreaza in operatiuneaCrearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora” si va contribui la sporirea vizibilitatii obiectivelor turistice din Orașul Nehoiu atat la nivel national cat si la nivel international.

De asemenea proiectul este in concordanta cu Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007 – 2026, cu politicile comunitare promovate de Uniunea Europeana prin Politica de Coeziune 2007-2013.

2.3.2 Context

Proiectul CENTRUL NAtIONAL DE INFORMARE sI PROMOVARE TURISTICa iN ORAsUL NEHOIU nu este o componenta a unei initiative mai complexe de investitii a solicitantului. Investitia propusa prin proiect va fi finalizata si va deveni integral functionala fara a avea nevoie de alte investitii.

De asemenea, implementarea proiectului nu conditioneaza alte initiative complexe sau proiecte de investitii.

Avand in vedere faptul ca Romania dispune din plin de zone turistice, traditii culturale si resurse naturale si antropice, precum si de faptul ca turismul are o importanta contributie la PIB, precum si la ocuparea fortei de munca, promovarea turismului ofera noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea regiunii Sud-Est si a Orașului Nehoiu.

in prezent, accesarea informatiilor privind date de interes general referitoare la Romania si la zona Nehoiu, prin intermediul unor centre specializate de informare si promovare turistica (atractii turistice, evenimente culturale si de afaceri, situri arheologice, structuri de primire, restaurante, posibilitati de petrecere a timpului liber sau orice alte facilitati ce pot insoti o calatorie turistica sau/si de interes turistic/sau mai scurt facilitati de agrement), este aproape imposibila din cauza inexistentei sau existentei sporadice a unor astfel de centre. Zonele turistice nu dispun de o retea corespunzatoare de centre multi-functionale specializate in turism, care sa permita accesul turistilor la informatii, servicii de informare si evenimente specifice; de altfel, nivelul de promovare si dezvoltare a centrelor de informare turistica este in prezent extrem de redus. Ca atare, crearea unei retele nationale de centre de informare si promovare turistica (CNIPT) este extrem de importanta in promovarea turismului romanesc, atat la nivel national cat si international.

Crearea acestei retele va oferi cadrul logistic necesar facilitarii schimbului de informatii in sectorul turistic intre institutii si centrele de informare in zonele turistice. Introducerea serviciilor moderne de informatii si dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistica va crea conditii mai bune pentru stocarea informatiilor si va permite schimbul de date privind activitatea turistica pentru turistii autohtoni si straini.

Principalul scop al acestui proiect este de a construi un Centru National de Informare si Promovare Turistica in Orașul Nehoiu si conectarea acestuia la reteaua la nivel national de centre de informare si promovare turistica (CNIPT) in zone cu potential turistic ridicat. La finalul implementarii proiectului, Consiliul Local al Orașului Nehoiu va obtine acreditarea CNIPT conform Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica.

Totodata, proiectul este in concordanta si cu Strategia de Dezvoltare Regionala. a regiunii Sud-Est, prioritatea nr.4.7 si anume Valorificarea zonelor naturale protejate, extinderea lor si identificarea de noi zone naturale si realizarea de planuri de management a zonelor apartinand retelei Natura 2000 prin realizarea de investiții atat in infrastructura turistica cat și in identificarea de noi metode de promovare a turismului și de creștere a vizibilitații obiectivelor turistice din zona.

Strategia regionala vizeaza cresterea atractivitatii regiunii prin dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca, ca urmare a valorificarii mostenirii culturale si resurselor naturale si a imbunatatirii calitatii infrastructurii de cazare si de agrement. Se urmareste totodata cresterea vizibilitatii regiunii prin crearea si editarea de pliante, brosuri, alte categorii de documentatie de prezentare si extinderea afacerilor in turism prin crearea de servicii-suport in sprijinul afacerilor in turism si de retele de asociatii profesionale in domeniul turismului.

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Buzau 2007-2013 include proiecte si planuri de actiune pentru dezvoltarea durabila a orasului Nehoiu, cu un impact pozitiv asupra implementarii cu succes a proiectului. Astfel, dintre proiectele initiate ce vin in sprijinul dezvoltarii orasului Nehoiu merita mentionate :

 • Crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor in Nehoiu, Pogoanele, Patalagele;

 • Reabilitare si modernizare drumuri de interes local – oras Nehoiu;

 • Reabilitare infrastructura cartier Centru Civic – etapa a Il-a oras Nehoiu;

 • Reabilitare infrastructura de transport – refugii si statii de autobuz oras Nehoiu;

 • Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din municipiu

 • Canalizare in orasul Nehoiu (Valea Nehoiului, Bularcesti, Piatra si Badirlegi)

 • Consolidarea versantilor si stabilizarea malurilor in orasul Nehoiu;

 • Alimentare cu apa, construire/modernizare statii de epurare si reabilitare/extindere retele canalizare in aglomerarile Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Patarlagele, Pogoanele;

Strategia de Dezvoltare si Promovare a Turismului si Agroturismului in judetul Buzau 2010-2015 confirma valorile turistice de care benficiaza orașul Nehoiu si constientizeaza importanta turismului rural si agroturismului prin numarul mare de pensiuni din zona, prezente si in Nehoiu.

Totodata, Strategia identifica in cadrul traseelor turistice culturale mai importante, traseul Buzau- Vernesti- Cislau- Patarlagele- Nehoiu – Siriu (cca. 90 km de Buzau, pe DN10). Traseul poate include obiectivele din localitatile mentionate incluzand in acest fel si produsele turistice diverse pe care Nehoiu le ofera si care vor fi puse in valoare prin implementarea prezentului proiect.

Strategiile mentionate mai sus se delimiteaza de prezentul proiect prin planurile de actiune pe care le prezinta, legate de infrastructura, reabilitare s.a. dar in acelasi timp sunt complementare avand un impact benefic asupra cresterii potentialului turistic in zona prin cresterea calitatii serviciilor oferite.

Strategia de dezvoltare locala a orașului Nehoiu a identificat turismul ca o directie prioritara de dezvoltare in economia locala. Pozitia geografica a localitatii, singurul oras de munte din zona, monumentele religioase de categorie A, monumente arheologice prezente prin cultura Monteoru, numeroasele pensiuni, proximitatea a 5 culmi muntoase dintre care se evidentiaza vf. Monteoru, evidentiaza produsele turistice diverse si complementare in acelasi timp prin care Nehoiu ofera o varietate de tipuri de turism: ecumenic, rural si agroturism, montan si cinegetic, traditional, cultural/istoric si de agrement.

Oportunitatile turistice ale orașului Nehoiu sunt foarte putin cunoscute si aproape deloc puse in valoare, turistii care locuiesc in orasele din tara preferand destinatii cu renume. Astfel, este necesara dezvoltarea de proiecte si elaborarea unei strategii de marketing la nivel local ce trebuie armonizata cu strategiile de dezvoltare judeteana si nationala, pentru a face cunoscut potentialul turistic oferit de Nehoiu.

Planul de marketing si strategia de dezvoltare locala prevad si realizarea unor investitii in turism, de punere in valoare a resurselor naturale si antropice. Proiectul de fata raspunde strategiei pe termen scurt a localitatii Nehoiu, iar pe termen lung se intrevede atragerea unor investitii private in acest domeniu pornind de la principiul economiei de piata conform caruia cererea atrage dupa sine si diversificarea ofertei. Astfel, turistilor ce viziteaza localitatea li se va oferi posibilitate de a petrece timpul in mod placut, intr-un mediu relaxant beneficiind de o diversitate de produse turstice.

De asemenea, conform Legii nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, „Sectiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice”, anexa nr.1 „Unitati administrativ teritoriale cu resurse naturale si antropice mari si foarte mari”, Orasul Nehoiu este incadrat la categoria unitatilor administrativ-teritoriale cu concentrare mare de resurse turistice, resursa dominanta fiind cea antropica.

Acest proiect amplu menit sa creeze o imagine noua orasului Nehoiu si totodata sa conduca la dezvoltarea sa durabila prin investitii pe termen mediu si lung este foarte ambitios si totodata necesita sprijinul atat al comunitatii dar si al autoritatilor centrale.

2.3.3 Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Obiectivul general al proiectului este promovarea potentialului turistic romanesc, cu precadere al potentialului turistic antropic din Orasul Nehoiu, in tara si strainatate, prin Crearea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in orasul Nehoiu, in scopul cresterii numarului turistilor.

Crearea Centrului de Informare si Promovare Turistica Nehoiu va permite accesul turistilor la informatii si evenimente specifice, prin:

 • informarea generala asupra ofertei turistice si a atractiilor turistice locale, regionale sau nationale, evenimente culturale si de afaceri;

 • punerea la dispozitia turistilor de materiale de promovare locale, regionale sau nationale;

 • informarea privind oferta locala de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit – posibilitati de petrecere a timpului liber sau orice alte facilitati ce pot insoti o calatorie turistica sau/si de interes turistic sau, mai pe scurt, facilitati de agrement;

 • informare cu privire la posibilitatile de rezervare a biletelor de transport, precum si cu privire la ghizi turistici locali, nationali si specializati;

 • organizarea de manifestari expozitionale de turism pe plan local si regional si de activitati generale de marketing intern si extern cu rol in cresterea circulatiei turistice locale si regionale;

 • consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale si nationale, ca serviciu cu titlu gratuit;

 • oferirea de informatii cu privire la autoritatile competente in solutionarea reclamatiilor care se inregistreaza pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.

 • Cresterea gradului de informare a turistilor care viziteaza zona si a operatorilor din domeniul turism cu peste 25% fata de momentul actual, pana la finalul perioadei de monitorizare

tinand cont de cele enumerate anterior si de sporirea vizibilitatii obiectivelor turistice din orașul Nehoiu atat la nivel regional cat si la nivel national, crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu (CNIPT) este extrem de importanta in promovarea turismului local si regional.

Prin implementarea proiectului se urmareste un grad de acoperire cu informatii turistice la nivelul judetului, a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si cresterea numarului de turisti. Analiza pietei turistice din cadrul Planului de Marketing demonstreaza necesitatea existentei unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in orașul Nehoiu.

Necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului se justifica printr-o valoare adaugata mare atat din punct de vedere financiar, dar si economic, social, cultural si de mediu:

 1. Financiar – Analiza cost-beneficiu realizata arata ca proiectul este viabil din punct de vedere financiar. Dupa implementarea proiectului investitia se va autosustine din sumele alocate de la bugetul local, provenite la randul lor din cresterea nivelului veniturilor la bugetul local, consecinta colectarii taxelor si impozitelor de la agentii economici din domeniul turismului si activitatilor conexe (alimentatie publica, transport).

 1. Economic – Investitia va atrage turisti in zona, ceea ce va duce la dezvoltarea de noi structuri de cazare, alimentatie publica si alte servicii de petrecere a timpului liber si consolidarea celor existente.

De asemenea, investitia este in acord cu potentialul economic al zonei. Teritoriul orașului Nehoiu este caracterizat printr-o varietate de peisaje urbane, la care vin sa se adauge o serie de monumente antropice. Lor li se adauga monumente istorice datand din timpuri stravechi, monumente de arta si elemente folclorice originale.

Orașul Nehoiu beneficiaza de un potential turistic important dar care este foarte putin exploatat.

Conform profilului turistic al orașului, principalele tipuri de turism competitive pentru orașul Nehoiu sunt:

 • Turismul cultural se situeaza in varful piramidei posibilitatilor de afirmare datorita unui potential atractiv constituit din numeroase si variate obiective istorice, religioase, etnografice, culturale, monumente cu atribute turistice existente in perimetrul municipiului.

 • Turism urban are un camp de practicare larg deschis in orașul Nehoiu, existand o mare concentrare de atractii turistice: muzee, edificii religioase, monumente (statui, busturi, case memoriale), vestigiile istorice (cultura Monteoru), etc.

 • Turism religios are in vedere valorificarea obiectivelor religioase ale municipiului, dar mai ales manifestarile organizate de acestea (hramuri, pelerinaje).

 • Turismul recreativ ocupa locul secund al ierarhiei si se poate practica pe toata durata anului.

 • Turismul mixt sau polivalent rezulta din asocierea a doua sau a tuturor tipurilor precedente in vederea oferirii unor servicii rapide si complexe care raspund nevoilor turittilor. Frecventa este asocierea dintre turismul recreativ si cel cultural in cadrul, devenit o forma in dezvoltare efervescenta la nivelul judetului Buzau.

Alte forme de turism ce se pot practica cu succes la nivelul orașului Nehoiu sunt:

 • Turismul de afaceri,

 • Turismul de tranzit.

Din punct de vedere al evenimentelor culturale locale, orașul Nehoiu reprezinta un spatiu de manifestare intensa a culturii. Acesta gazduieste o serie de evenimente cultural-artistice. in fiecare an se organizeaza diferite evenimente culturale pe domenii precum: teatrul, muzica sau artele vizuale.

 1. Social – Investitia este generatoare de locuri de munca atat direct, 2 persoane vor fi angajate pentru a asigura mentenanta si functionarea centrului, dar si indirect prin impulsionarea dezvoltarii de noi afaceri in domeniul turismului. Locurile de munca in domeniul turismului prezinta un avantaj structural, acela ca sunt stabile in timp, raportat la inovatiile tehnologice. Avansul tehnologic care, in industrie de exemplu, produce automatizare si diminuarea locurilor de munca este mult mai lent in sectorul turismului. in acelasi timp majoritatea locurilor de munca in acest domeniu nu necesita studii de specialitate proiectul fiind din acest punct de vedere orientat spre membrii comunitatii locale;

 1. Cultural – Indirect, prin atragerea de turisti, investitia va pune in valoare patrimoniul cultural insuficient exploatat.

 1. Dezvoltare durabila si mediu – Investitia va avea un impact minim asupra mediului. Solutia constructiva a instalatiei electrice prevede dotarea centrului cu panouri fotovoltaice, in vederea asigurarii complementare a centrului cu energie electrica.

2.3.4 Potentialii beneficiari ai proiectului / grupul tinta

 

Beneficiari directi:

 • Turisti romani si straini – care prin intermediul Centrului National de Informare si Promovare Turistica vor beneficia de informatii reale despre atractiile turistice locale, regionale sau nationale, evenimente culturale si de afaceri, on-line si prin punerea la dispozitia turistilor de materiale de promovare

 • Tour-operatorii – oferirea de „pachete de vacanta” (traseu, obiective, divertisment etc.) profesioniste si accesibile in vederea includerii in cataloagele lor

 • Oameni de afaceri aflati in tranzit sau cu interese de afaceri in zona – vor beneficia de oferta locala de cazare – posibilitati de petrecere a timpului liber sau orice facilitati de agrement;

 • Persoane care doresc tratament balnear si de recuperare – consilierea cu privire la alegerea diverselor produse locale, regionale si nationale

 • Consiliul local al Orasului Nehoiu – care va avea sub autoritatea sa un centru modern de informare si promovare turistica, realizand un proiect identificat in Strategia Regionala de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada 2007-2013 ca fiind prioritar.

 

Beneficiari indirecti:

 • Proprietarii obiectivelor turistice

 • Proprietarii de hoteluri, pensiuni si cabane turistice

 • Muzeele, Teatrele, din orasul Nehoiu

 • Restaurantele, magazinele de suveniruri, etc.

 • Unitatile administrativ teritoriale invecinate

 • Populatia orasului Nehoiu prin cresterea veniturilor la nivel local, primaria va putea demara investitii noi

 • Regiunea de dezvoltare Sud-Est

Misiunea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu este de a promova potentialul turistic al orasului Nehoiu, de a prezenta toate ofertele turistice si atractiile turistice locale si regionale in scopul cresterii numarului turistilor in zona. Prin urmare prin cresterea numarului turistilor va beneficia intreaga populatie a judetului, dar in special proprietarii de hoteluri, pensiuni si cabane turistice, muzeele, teatrele, restaurantele, magazinele de suveniruri si nu numai – intreaga economie a judetului si a regiunii se va dezvolta.