Resurse antropice

Buzăul ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului cu acelaşi nume , cuprinzând în mod armonios toate formele de relief: munţi în partea de nord , câmpii la sud, între acestea aflându-se zona coliniară subcarpatică.Din punct de vedere petrografic , munţii judeţului sunt constituiţi în cea mai mare parte din gresii , marne , argile , şisturi , conglomerate , cunoscute sub genericul de "fliş". În zona coliniară predomina marnele , argilele , nisipurile , calcarele şi gresiile. Câmpia începe să se formeze în era cuaternară şi este alcatuită din pietrişuri şi nisip adânc , din lut (loess) spre suprafaţă.

Resurse antropice din Judeţul Buzău
CALENDARUL PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI OBOARELOR DIN JUDEŢUL BUZĂU PE ANUL 2018