Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Nehoiu

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Nehoiu, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 30 martie 2015 contractul de finanţare aferent Proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Nehoiu”, cod SMIS 52825, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – “Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora” cu o valoare totală de 474.344,33 lei, valoare totală eligibilă de 454.569,94 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 410.794,86 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 34.683,68 lei și cofinanțare eligibilă a beneficiarului 9.091,40 lei.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar Organism Intermediar pentru Turism este Autoritatea Națională pentru Turism, prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea potențialului turistic românesc, cu precădere al potențialului turistic antropic din orașul Nehoiu (patrimoniul ecumenic, cultural, istoric, tradițional și de agrement), în țară și străinătate, prin crearea unui centru național de informare și promovare turistică (CNIPT) în orașul Nehoiu, în scopul creșterii numărului turiștilor.

Proiectul are drept obiective specifice construirea unui centru de informare și promovare turistică în orașul Nehoiu, crearea unui site de promovare a turismului și a resurselor antropice din orașul Nehoiu și localitațile învecinate, sporirea vizibilității obiectivelor turistice din orașul Nehoiu.

Prin realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive și crearea unei imagini atractive a orașului Nehoiu pe piața turismului românesc prin promovarea turismului durabil bazat pe o diversitate de forme de turism.

Rezultatele imediate ale proiectului sunt:

– construirea și dotarea unui centru național de informare și promovare turistică în orașul Nehoiu și
– crearea a două noi locuri de muncă.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentați de turiștii români și străini, care prin intermediul Centrului Național de Informare Promovare Turistică vor beneficia de informații reale despre atracțiile turistice locale, regionale și naționale, evenimente culturale și de afaceri, on-line și prin punerea la dispoziția turiștilor de materiale de promovare, tour-operatorii,

Oferirea de pachete de vacanța profesioniste și accesibile în vederea includerii în cataloagele lor, oamenii de afaceri aflați în tranzit sau cu interese de afaceri în zonă , care vor beneficia de oferta locală de cazare – posibilită ți de petrecere a timpului liber sau orice facilită ți de agrement și Consiliul Local Nehoiu, care va avea sub autoritatea sa un centru modern de informare și promovare turistică .

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt reprezentaţi de proprietarii obiectivelor turistice, proprietarii de hoteluri, pensiuni și cabane turistice, restaurantele, unitățile administrativ-teritoriale învecinate și populația orașului Nehoiu, prin creșterea veniturilor la nivel local.

Durata de implementare: 9 luni (31.03.2015 – 30.12.2015).